اخبار کنفرانس

برپایی تور علمی رایگان، بازدید از ایستگاه تحقیقاتی آموزشی حوزه سد گاوشان

بازدید از ایستگاه تحقیقاتی آموزشی حوزه سد گاوشان (سایت معرف زوجی خامسان )

کنفرانس ملی هیدرولوژی

برپایی تور علمی :

5 اردیبهشت ۹۸ از ساعت 9 صبح
میزبان : اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
ثبت نام : 25 نفر اول که در روز برگزاری همایش ،در این تور ثبت نام میکنند - ظرفیت محدود فقط برای 25 نفر اول ثبت نام کاملا رایگان


استفاده صحيح و مناسب از منابع آبخيز و تدوين خط مشي ها و برنامه ريزي جهت مديريت آب و خاك در حوزه هاي آبخيز، بدون داشتن آمار و اطلاعات كافي ولازم غير ممكن مي باشد. از طرف ديگر اجراي پروژه هاي حفاظت آب و خاك و انتخاب گزينه هاي مناسب و با صرفه اقتصادي ، نياز به داشتن معيارها وشاخص هايي دارد كه از طريق حوزه هاي معرف ونمايشي قابل دسترس خواهد بود .

ايستگاه تحقيقاتي فرسايش و رسوب خامسان در فاصله 25 کيلومتري شهر کامياران و 60 کيلومتري شهر سنندج و مشرف بر درياچه سد گاوشان قرار داردکه با بهره گيري از دقيق ترين و بروز ترين سنسورها و ادوات اندازه گيري سالانه بالغ بر 650 هزار داده در پارامترهاي اقليمي هيدرومتري ، فرسايش خاک و عوامل محيطي را رصد و ثبت مي نمايد . تا کنون در طول دوره بهره برداري 12 ساله ايستگاه ، سالنامه هاي آماري تحليل شده به صورت مجلد تهيه شده و در اختيار بخش هاي تحقيقاتي و دانشگاهي قرار گرفته است. از جمله پتانسيل هاي گسترده اين ايستگاه به غير از اهداف کلان ملي و سازماني مي توان جذب محققين در حوزه مسائل خاک و فرسايش و استخراج بيش از 23 مورد طرح تحقيقاتي، پايان نامه هاي کارشناسي ارشد، رساله هاي دکتري و چندين مقاله علمي پژوهشي را برشمرد که ظرفیت مناسبی را برای ادامه تحقیقات تخصصی حوزه آب و خاک فرراهم می آورد. اين حوزه بر اساس مطالعات پايه ملي و سند چشم انداز مادر نماينده و معرف سطحي بالغ بر 68749 کيلومتر مربع از مناطق همگن کشور با اقليم نيمه مرطوب و خاک انتي سل - اينسپتي سل و مراتع مراتع استپي مي باشد که داده ها و تحليل هاي آن قابل تعميم به اين سطح همگن است.

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان