اخبار کنفرانس

اعلام نتایج داوری مقالات ارسال شده به کنفرانس

اعلام نتایج مقالات ارسال شده

کنفرانس ملی هیدرولوژی

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه محققین گرامی جهت ارسال مقاله به «سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک»، نتایج داوری مقالات بر اساس نظر هیئت محترم علمی کنفرانس و ظرفیت پذیرش مقاله، اعلام گردید ،که 70 مقاله برای ارایه شفاهی و پوستری پذیرفته شده است. از این تعداد 42 مقاله برای ارایه شفاهی و 29 مقاله برای اریه پوستری پذیرفته شده اند.

برای مشاهده نتایج داوری می توانید به منوی نتایج داوری مقالات در منوی سایت مراجعه بفرمایید.


اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان