اخبار کنفرانس

برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی هیدرولوژی در گذشته

تمدید مهلت ارسال مقاله

کنفرانس ملی هیدرولوژی

با توجه به درخواست بسیاری از محققین زمان مهلت ارسال مقالات تمدید شد ، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در سنندج برگزار می شود

زمان برگزاری کنفرانس: ۳ و ۴ اردیبهشت ۹۸

تمدید مهلت ارسال مقالات: ۱۷ فروردین ۹۸


اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان