شورای سیاستگذاری کنفرانس

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی هیدرولوژی

کمیته اجرایی
رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس
آقای سید کمال حسینی
اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس
آقای دکتر سید مختار هاشمی
سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی - مدیر کل دفتر بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو
آقای دکتر مجتبی نوری- مدیر پژوهش شرکت مدیریت منابع آب ایران
آقای دکتر حسین فیروزی، معاون استانداری کردستان
دکتر چیا سهراب نژاد سرپرست جهاد دانشگاهی استان کردستان
دکتر فهمی معاون اسبق دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو
آقای دکتر جمیل بهرامی- دانشگاه کردستان
آقای دکتر عطاالله امینی- مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
آقای دکتر کامران چپی- دانشگاه کردستان
آقای دکتر مطلب بایزدی- دانشگاه آزاد سنندج
آقای دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان

گالری تصاویر دوره های قبل

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان

بازدید کنفرانس هیدرولوژی