کمیته علمی کنفرانس

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

کمیته علمی کنفرانس ملی هیدرولوژی

کمیته علمی
دبیر کمیته علمی کنفرانس
دکتر سید مختار هاشمی
اعضای کمیته علمی کنفرانس
آقای دکتر فهمی (معاون اسبق دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو)
سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی ( مدیر کل دفتر بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو)
آقای دکتر مجتبی نوری (مدیر پژوهش های کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران)
آقای دکتر هیراد عبقری (دانشگاه ارومیه)
آقای دکتر افخمی (سازمان‌آب و برق خوزستان)
آقای دکتر حصاری (دانشگاه ارومیه)
آقای دکتر مجردی (جهاد دانشگاهی کرمانشاه)
آقای دکتر مجید ریاحی (دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان)
آقای دکتر امینی (مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان)
آقای دکتر کامران چپی (دانشگاه کردستان)
آقای دکتر خالد اوسطی (دانشگاه کردستان)
جناب آقای دکتر محمد دارند (دانشگاه کردستان)
آقای مهندس محمد قادری (پژوهشگر آب و کشاورزی)
آقای دکتر مطلب بایزدی (دانشگاه آزاد سنندج)
آقای دکتر جمیل بهرامی (دانشگاه کردستان)
آقای دکتر مبارکی ( آب منطقه ای استان کردستان)
سرکار خانم دکتر جاهده تکیه خواه (هیات علمی جهاد دانشگاهی کردستان)
آقای مهندس محمد سعید احمدپناه (خانه کشاورز استان کردستان)
آقای دکتر عطالله شیرزادی (دانشگاه کردستان)
آقای دکتر هیمن شهابی (دانشگاه کردستان)
آقای مهندس کمال طاهری (رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه)
آقای دکتر مجید شریفی پور (عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان)
آقای دکتر سدری (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی)
آقای دکتر فیروزی (معاون استاندار کردستان)
آقای مهندس خرم (مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان)
آقای مهندس جعفری (رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان)
آقای درویشی (مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه)
آقای دکتر آزاد ولدبیگی (دانشگاه صلاح الدین اربیل کردستان عراق)
آقای پرفسور قمرنیا (دانشگاه رازی کرمانشاه)
آقای مهندس فیروز احمدی (مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی کردستان)
آقای دکتر همایون فقیه (هیات علمی مرکز تحقیقات استان کردستان)
سرکار خانم دکتر زینب حزباوی (دبیر کمیته دانشجویی انجمن ابخیزداری ایران)
آقای دکتر هادی مدبری (مدیر گروه منابع آب پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان)
آقای دکتر صباح محمدی (پژوهشگر حوزه سیل و مهندسی رودخانه)
سرکار خانم دکتر گلاله غفاری (پژوهشگر گروه مهندسی اب دانشگاه صنعتی شریف)
جناب آقای ارسلان فداکار (دبیر کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج)
جناب آقای سیروان صیدی (مدیر پژوهش جهاد دانشگاهی استان کردستان)

گالری تصاویر دوره های قبل

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان

بازدید کنفرانس هیدرولوژی