کمیته اجرایی کنفرانس

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

کمیته اجرایی کنفرانس ملی هیدرولوژی

کمیته اجرایی
دبیر کمیته اجرایی کنفرانس
دکتر جاهده تکیه خواه
اعضای کمیته اجرایی کنفرانس
مهندس شلیر کاتورانی
مهندس مهدی ورمزیار
مدینه عثمان پور
سیروان صیدی
فیروزه قادری
مجید اوج
رضا باقری نژاد
مهندس پرویز اصلانی
مهندس شمیم فیضی
مهندس پریا فرجی
مهندس نسیم رحیمی
مهندس سارا کرمی

گالری تصاویر دوره های قبل

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان

بازدید کنفرانس هیدرولوژی