نتایج داوری مقالات

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

نتایج داوری مقالات ارسال شده

نتایج داوری

نتایج داوری مقالات سومین کنفرانس هیدرولوژی مناطق نیمه خشک به صورت PDF در لینک زیر قابل دانلود می باشد.

دانلود لیست مقالات ارائه شفاهی

دانلود لیست مقالات ارائه پوستر

در کل 70 مقاله برای ارایه شفاهی و پوستری پذیرفته شده است در این کنفرانس ،که 42 مقاله به عنوان ارائه شفاهی و 29 مقاله به عنوان ارائه پوستری پذیرفته شده اند.


گالری تصاویر دوره های قبل

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان

بازدید کنفرانس هیدرولوژی