درباره کنفرانس

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

درباره سومین کنفرانس هیدرولوژی

راهنمای ارسال مقاله

آب شیرین یک منبع کلیدی برای بهداشت، رفاه و امنیت انسان می باشد. دسترسی به آب شیرین برای فقرزدایی، برابری جنسیتی، امنیت غذایی و حفاظت از اکوسیستم ضروری است.

با این وصف میلیاردها نفر با چالش عدم دستری به منابع آب شیرین روبرو هستند: از امنیت آب، کیفیت پایین و نبود زیرساختهای تصفیه و فاضلاب تا فاجعه های ناشی از سیل و خشکسالی. بیش از 80 درصد از مردم جهان با کاهش فزاینده ی امنیت آب مواجه هستند.

امروزه حفظ و صيانت از منابع آب و بهره‌برداري بهينه و اقتصادي و عادلانه از آب يک مساله جهاني است و به همين جهت در قرن ۲۱ از آب به عنوان يک چالش فراگير بشري ياد مي‌شود. تاکيد جامعه جهاني بر اين است که دولت‌ها و ملت‌ها به مقوله آب به عنوان کليد توسعه نگاه کنند و منابع آب موجود در حوزه آبريز را به عنوان عنصر اصلي آمايش سرزمين و توسعه پايدار حوزه به شمار ‌آورند. سيستم‌هاي پايدار به نحوي طراحي و مديريت مي‌شوند تا بتوانند نيازهاي جامعه را در حال حاضر و آينده، در حالیکه هماهنگي اکولوژيکي و محيط‌زيستي و هيدرولوژيکي آنها را نيز حفظ مي‌کنند، برآورده کنند. محدوديت منابع آب در دسترس، افزايش نيازهاي آبي و آلودگي آبهاي موجود موجب شده تا جوامع انساني با استفاده از بررسي‌هاي علمي، پژوهش‌هاي كاربردي و برنامه‌ريزي، فرداي بهتري را براي خود ترسيم كنند، بنابراين لزوم همفكري صاحبنظران و متخصصان در عرصه ملي و بين‌المللي براي تحول در زمينه پژوهش‌هاي كاربردي در منابع آب در ايران همگام با پيشرفت‌هاي جهاني ضروري است.

بر اساس مطالعات انجام شده نایده گرفتن علم هیدرولوژی چالشهای زیادی را در سیستم حکمرانی (سیاسی اجتماعی اقتصادی) منابع آب به وجود آورده است از جمله:

  • نادیده گرفتن حقابه محیط زیستی رودخانه ها، د ریاچه ها و تالابها و حد اقل نیاز اکوسیستمی انها
  • توسعه بی رویه منابع آب با کم رنگ بودن علم هیدرولوژی در تصمیم گیرها
  • برنامه ریزی و تخصیص منابع آب با وجود عدم قطعیت ها در پتانسیل منابع آب موجودی
  • تخصیص ناپایدار آب با نادیده گرفتن تغییرات /نوسانات اقلیمی (عدم وجود برنامه تخصیص انطباقی) و مدیریت تقاضا

بنا بر این سه نکته‌ی مهم ضروری است:

  • نیاز مبرم به ارزیابی علمی (هیدرولوژی) مستقل بر اساس داده‌های دقیق و قابل اعتماد؛ بررسی و مرور دقیق اطلاعات پایه هیدرولوژی و اقلیمی برای رفع عدم قطعیت‌ها در زمینه سیستم حکمرانی منابع آب از جمله برنامه ریزی، تخصیص و مدیریت منابع آب
  • بررسی همبست اﻧﺴﺎﻥ - ﻃﺒﻴﻌﺖ - ﺁﺏ یا هیدرولوژی انسانی (socio-hydrology): آنچه مسلم است که " آب" نقش مهمی را در سیاست جهانی ایفا میکند و در سال 2016 مجلس عمومی سازمان ملل "دهه بین المللی اقدام درباره آب برای توسعه پایدار(2028 – 2018 ) " را تعریف کرد. بنا بر این علوم آب و هیدرولوژی نقش مهمی در فرانید توسعه پایدار دارند. بنا بر این محور اساسی این کنفرانس عبارتست از ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎﻣﻌﻪ - اﻛﻮﻟﻮﮊﻱ - ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮﮊﻱ (اﻧﺴﺎﻥ - ﻃﺒﻴﻌﺖ - ﺁﺏ) ﺑﺮاﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ. هیدرولوژی انسانی در جستجوی درک معنادار پویایی، هم تکاملی (Co-evolution) و برهمکنش های سیستم های پیوسته انسان آب است و به طور مؤثری یکپارچگی جامع جنب ههای محیطی و اقتصادی اجتماعیِ هیدرولوژی را در نظر دارد؛ و با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین، به شناسایی و تحلیل این عوامل در تاثیر متقابل جوامع انسانی با سیستمهای هیدرولوژیکی می پردازد.
  • در نظر گرفتن رویکردهای اکو هیدرولوژی ژینایی منابع آب از جمله رودخانه ها و تالابها

بنا بر این سومین کنفرانس در نظر دارد تا با جمع آوری و پردازش یافته های محققان و صاحب نظران علوم آب کشور در این 3 محور اساسی تصویری واقعی را از هیدرولوژی کشور بدست آورده و از آنها در برنامه ریزی ، تخصیص و مدیریت آتی استفاده نماید. بنا بر این، برگزارکنندگان کنفرانس از تمامی اساتید، کارشناسان، دانشجویان و متخصصان علوم آب کشور دعوت می نماید تا با ارسال مقالات علمی خود، دست اندکاران کنفرانس را در رسیدن به اهداف خود یاری نموده و به هر چه باشکوه تر برگزارشدن كنفرانس کمک نمایند.

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی، برگزار کردن سومین کنفرانس می تواند با در نظرگرفتن ابعاد مختلف اجتماعی اکولوژی و فیزیکی چرخه آب اقدامی برای پیشبرد علم و دانش هیدرولوؤی در ایران باشد. پژوهشگران گرامی می توانند یافته های علمی خود را در جایگاه علمی بالایی مطرح کنند و با ارایه تجربیات و یافته های علمی، تئوری و کاربرد علوم مرتبط با آب را بالا ببرند. این کنفرانس میتواند نه فقط در تولید علم بلکه در گفتمان بین ذیمدخلان و ذینفعان آب در مدیریت به هم پیوسته و توسعه پایدار منابع آب مفید باشد. لذا از همه متولیان علم و دانش و صاحب نظران و متخصصان درخواست می شود که با حضور خود به غنای کنفرانس ببخشند .

مقالات ارسالی برای کنفرانس می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی باشد.


گالری تصاویر دوره های قبل

اطلاعات مهم کنفرانس

آدرس دبیرخانه

برگزار کنندگان

بازدید کنفرانس هیدرولوژی